Vi kan laga ditt stenskott om det går, annars byter vi till en ny ruta. Det beror på vart skadan sitter och hur stor den är.