Patrik Larsson

Verkstadschef

Telefon: 031-91 65 58

E-post: patrik.larsson@biltjanst.com

Mikael Larsson

Instruktör och felsökningstekniker.

Telefon: 031-918290

E-post: mikael.larsson@biltjanst.com

Pernilla Wallin

Ekonomiansvarig

Telefon: 031-91 82 97

E-post: ekonomi@biltjanst.com

 

Johan Bengtsson

Personlig servicetekniker

Telefon: 031-916250

E-post: johan.bengtsson@biltjanst.com

Michael Balkander

Personlig servicetekniker

Telefon: 031-916270

E-post: michael.balkander@biltjanst.com

Ruben Eriksson

Personlig servicetekniker

Telefon: 031-91 87 44

E-post: ruben.eriksson@biltjanst.com

Henrik Russberg

Personlig servicetekniker

Telefon: 031-91 67 70

E-post: henrik.russberg@biltjanst.com